Badania wody

badanie wodyBadania wody w Warszawie

Nasza firma specjalizuje się w uzdatnianiu wody w okolicach Warszawy. Badania wody pozwalają stwierdzić, czy woda jest zanieczyszczona, przeznaczona do spożycia i czy można z niej bezpiecznie korzystać. Analizy wody opierają się na wytycznych Sanepidu i mogą je stwierdzić dwa rodzaje specjalistycznych badań:

  • fizykochemiczne,

     

  • mikrobiologiczne.

Badania muszą zostać przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, by były wiarygodne. Fizykochemiczne badanie wody obejmuje wskaźniki takie jak: barwa, mętność, zapach, twardość oraz odczyn wody. Taka analiza pozwala także stwierdzić obecność między innymi azotanów, azotyn, żelaza czy manganu. Z kolei badania mikrobiologiczne wykrywają w wodzie obecność bakterii, na przykład paciorkowców, E.coli, zgorzeli gazowej (clostridium perfringens) czy Legionelli oraz liczbę mikroorganizmów.

 

Kiedy wykonuje się badania wody?

Do regularnego, okresowego wykonywania badań wody zobowiązane są przede wszystkim obiekty zbiorowego żywienia (restauracje i hotele), przedsiębiorstwa produkcyjne oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą (między innymi szpitale i sanatoria). Do badania wody zobowiązane są także placówki użyteczności publicznej, jak szkoły, żłobki i przedszkola, domy opieki i DPS.

Jednak ponieważ bakterie Legionelli namnażają się w mokrych i ciepłych miejscach, mogą występować także w gabinetach dentystycznych, natryskach w obiektach sportowych czy klimatyzatorach i urządzeniach transportujących wodę w temperaturze >20⁰C. Z tego powodu tak ważne jest regularne przeprowadzanie badania wody przez te obiekty – pozwala to w konsekwencji uniknąć legionellozy.

Na terenach wiejskich i poza Warszawą, badania wody powinny być przeprowadzane w miejscach, w których woda doprowadzana jest ze studni. W takiej sytuacji wykonanie badania fizykochemicznego pomoże w dopasowaniu technologii uzdatniania wody.

 

Badania bakteriologiczne wody w Warszawie 

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych badaniach mikrobiologicznych wody w Warszawie. Zapewniamy klientom spokój i pewność co do jakości dostarczanego im źródła.

Badanie bakteriologiczne wody to niezwykle ważny proces, który pozwala ocenić bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia, zarówno w domach, jak i w miejscach publicznych. W naszym laboratorium w Warszawie stosujemy najnowocześniejsze metody i technologie, aby zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki.

 

Na czym polega badanie wody?

Badanie wody obejmuje analizę różnych aspektów, które mogą mieć wpływ na jej jakość. Oto kilka kluczowych aspektów, które są zazwyczaj sprawdzane:

  • skład chemiczny – badanie składu chemicznego wody ocenia obecność substancji chemicznych, takich jak pestycydy, metale ciężkie, substancje organiczne i nieorganiczne. Pozwala to na identyfikację potencjalnych zanieczyszczeń i ocenę ich stężenia w wodzie;
  • parametry fizyczne – badanie parametrów fizycznych wody, takich jak temperatura, pH, mętność czy przewodnictwo elektryczne, pomaga ocenić jej ogólną jakość i zgodność z normami. Te parametry mogą mieć wpływ na smak, wygląd i odczyn wody;
  • analiza mikrobiologiczna – badanie mikrobiologiczne wody ma na celu identyfikację i ocenę obecności mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i pierwotniaki. To istotne dla zapewnienia, że woda jest wolna od potencjalnie szkodliwych patogenów;
  • badanie zanieczyszczeń – woda może być narażona na różne rodzaje zanieczyszczeń, takie jak substancje organiczne, pestycydy, metale ciężkie czy substancje radioaktywne. Badanie zanieczyszczeń pozwala na identyfikację tych substancji i ocenę ich stężenia w wodzie.