Badania wody w Warszawie

Nasza firma specjalizuje się w uzdatnianiu wody w okolicach Warszawy. Badania wody pozwalają stwierdzić, czy woda jest zanieczyszczona, przeznaczona do spożycia i czy można z niej bezpiecznie korzystać. Analizy wody opierają się na wytycznych Sanepidu i mogą je stwierdzić dwa rodzaje specjalistycznych badań:

• fizykochemiczne,

• mikrobiologiczne.

Badania muszą zostać przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, by były wiarygodne. Fizykochemiczne badanie wody obejmuje wskaźniki takie jak: barwa, mętność, zapach, twardość oraz odczyn wody. Taka analiza pozwala także stwierdzić obecność między innymi azotanów, azotyn, żelaza czy manganu. Z kolei badania mikrobiologiczne wykrywają w wodzie obecność bakterii, na przykład paciorkowców, E.coli, zgorzeli gazowej (clostridium perfringens) czy Legionelli oraz liczbę mikroorganizmów.

Kiedy wykonuje się badania wody?

Do regularnego, okresowego wykonywania badań wody zobowiązane są przede wszystkim obiekty zbiorowego żywienia (restauracje i hotele), przedsiębiorstwa produkcyjne oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą (między innymi szpitale i sanatoria). Do badania wody zobowiązane są także placówki użyteczności publicznej, jak szkoły, żłobki i przedszkola, domy opieki i DPS.

Jednak ponieważ bakterie Legionelli namnażają się w mokrych i ciepłych miejscach, mogą występować także w gabinetach dentystycznych, natryskach w obiektach sportowych czy klimatyzatorach i urządzeniach transportujących wodę w temperaturze >20⁰C. Z tego powodu tak ważne jest regularne przeprowadzanie badania wody przez te obiekty – pozwala to w konsekwencji uniknąć legionellozy.

Na terenach wiejskich i poza Warszawą, badania wody powinny być przeprowadzane w miejscach, w których woda doprowadzana jest ze studni. W takiej sytuacji wykonanie badania fizykochemicznego pomoże w dopasowaniu technologii uzdatniania wody.