Na czym polega proces odmanganiania i odżelaziania wody?

Cover image

Woda to życiodajny płyn, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Woda wykorzystywana do celów komunalnych misi cechować się określoną jakości.

Decyduje o niej m.in. skład chemiczny, zawartość osadów oraz skład biologiczny, który uwzględnia naturalnie występujące w wodzie drobnoustroje. W celu oczyszczania wód czerpanych z podziemnych źródeł oraz ze zbiorników powierzchniowych stosuje się specjalne metody filtracji. Wyjaśniamy, na czym polega odżelazianie i odmanganianie wody oraz jakie mają znaczenie.

 

Co warto wiedzieć o jonach żelaza i manganu w wodzie?

Naturalnie występujące w wodzie jony żelaza oraz manganu obniżają jej jakość, wpływając nie tylko na smak, zapach i kolor płynącej z kranu wody. Zwiększają także ryzyko rozwoju niebezpiecznych bakterii. Bogata w jony żelaza i manganu woda jest także zagrożeniem dla instalacji, bo wytrącające się z niej osady zatykają przewody i powodują trudne do usunięcia plamy m.in. na armaturze oraz tkaninach. Nadmiar jonów żelaza i manganu trzeba w odpowiedni sposób usunąć. Pozwala to poprawić jakość wody i zwiększa możliwości jej zastosowania. W przypadku wody pitnej zastosowanie odpowiednich systemów filtracji jest kluczowe dla zdrowia korzystających z niej osób. Nadzór jakościowy i sanitarny jest obowiązkiem dostawców wody pitnej i wody przeznaczonej do innych celów.

 

Jak usuwane są z wody jony żelaza i manganu?

Odżelazianie i odmanganianie wody to skomplikowane procesy technologiczne, które wymagają zastosowania odpowiednich metod filtracji. W przypadku odżelaziania mamy do czynienia z procesem polegającym na zmianie postaci występującego w wodzie żelaza, czyli zmianie związków rozpuszczalnych w wodzie na związki nierozpuszczalne, które zostają usunięte za pomocą odpowiednio dobranych złóż filtracyjnych. Podobnie przebiega proces usuwania z wody związków manganu, choć w tym przypadku mamy do czynienia z utrudnieniami, jakie wynikają m.in. z obecności w wodzie związków azotu. Powodują one pewne zakłócenia w czasie filtracji, dlatego proces ten jest nieco bardziej złożony.