Jak i gdzie wykonuje się badanie i analizę wody?

Cover imageWodę z kranu bada się z dwóch powodów. Po pierwsze po to, aby być pewnym jej zdatności do bezpośredniego spożycia, po drugie, aby móc wybrać odpowiednią metodę jej uzdatniania. Analizę składu wody wykonać można w SANEPIDach, czyli stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w prywatnych laboratoriach oraz w wybranych firmach, sprzedających filtry do wody. Na czym polega badanie?

 

Na czym polega analiza fizykochemiczna wody?

Analiza fizykochemiczna wody jest pierwszą częścią badania składu wody. W trakcie badania weryfikacji poddaje się dwanaście parametrów wody i dokładnie się je opisuje. Bada się przede wszystkim stopień zmętnienia cieczy, jej barwę, twardość oraz zapach. Weryfikacji poddaje się stopień utlenialności, a także określa się odczyn wody. Dzięki analizie fizykochemicznej wody konsument może również poznać procentowe stężenie w cieczy niebezpiecznych dla zdrowia pierwiastków oraz substancji, w tym:

 • amoniaku,

   

 • azotanów,

   

 • żelaza,

   

 • chlorków,

   

 • manganu.

Niektóre z wyżej wymienionych substancji stają się niebezpieczne dla zdrowia w nadmiernych ilościach: dzięki analizie fizykochemicznej wody jesteśmy w stanie określić ich stężenie. Analiza fizykochemiczna może być samodzielnym, pojedynczym badaniem, chociaż zazwyczaj towarzyszy jej analiza mikrobiologiczna.

 

Na czym polega analiza mikrobiologiczna wody?

Aby mieć pełen obraz tego, co zawiera woda, płynąca w naszych kranach i czy jej spożywanie jest bezpieczne dla zdrowia, warto oprócz analizy fizykochemicznej przeprowadzić również analizę mikrobiologiczną. W jej trakcie sprawdza się, czy w wodzie obecne są trzy groźne dla zdrowia bakterie: bakterie z grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowce kałowe. Spożycie wody, w której znajdują się bakterie z grupy coli powoduje głównie zatrucia pokarmowe, biegunki i wymioty, jednak w bardziej drastycznych przypadkach może prowadzić nawet do zapalenia dróg moczowych, cewki moczowej, pęcherza, zapalenia opon mózgowych, zapalenia otrzewnej lub sepsy.

Remedium na zanieczyszczoną wodę jest jej uzdatnianie. Do najbardziej popularnych, oferowanych przez nas metod uzdatniania wody należy używanie filtrów do wody na węglu aktywnym, stosowanie systemu odwróconej osmozy lub używanie filtrów mechanicznych, zmiękczających twardą wodę. Oferowane przez nas stacje odwróconej osmozy zatrzymają 99% szkodliwych substancji, znajdujących się w wodzie, w tym bakterie, wirusy, patogeny oraz drobnoustroje. Naszym klientom proponujemy także odmanganianie i odżelazianie wody.