Jak działa filtr odwróconej osmozy?

Cover image

Woda jest podstawowym składnikiem wszystkich istot żywych, lecz także jednym z głównych surowców wykorzystywanych w działalności przemysłowej. Używa się jej zarówno do wytwarzania produktów żywnościowych, jak i jako składnika wyrobów wszelkiego typu od chemikaliów po leki i kosmetyki. Jest potrzebna także do celów technologicznych – głównie mycia, chłodzenia oraz rozcieńczania innych substancji. We wszystkich tych zastosowaniach musi jednak spełniać parametry jakościowe, w tym dotyczące zawartości zanieczyszczeń. Najdoskonalszą metodą uzdatniania wody jest przepuszczanie jej przez filtr odwróconej osmozy. Przekonajmy się, jak działa ten proces i zobaczmy, co można dzięki niemu osiągnąć.

 

Na czym polega odwrócona osmoza?

Filtry osmotyczne są używane po wstępnej filtracji mechanicznej. Ich działanie polega na przechodzeniu cząsteczek wody przez półprzepuszczalną membranę osmotyczną. Samo zjawisko osmozy wiąże się z dążeniem do wyrównania stężenia cieczy, która przenika z roztworu o większym nasyceniu do roztworu zawierającego mniejszą ilość substancji. W filtrze odwróconej osmozy zachodzi jednak proces przeciwny, który jest wymuszany za sprawą różnic ciśnienia hydrostatycznego po obu stronach membrany. Z pracą filtra osmotycznego wiąże się więc konieczność dużego przepływu wody, a także nieuniknione straty jej części, która musi być zużyta do przepłukiwania membrany.

 

Jak dokładna jest filtracja przy odwróconej osmozie?

Filtry osmotyczne mogą być używane do pozbywania się zanieczyszczeń o różnym charakterze. Przy mikrofiltracji można usuwać z wody zanieczyszczenia biologiczne – pasożyty i ich formy przetrwalnikowe, pierwotniaki oraz bakterie – jak również wiele zawiesin i koloidów. Ultrafiltracja oznacza pozbycie się wirusów i cząsteczek białek, natomiast przy nanofiltracji wychwycone zostaną nawet rozpuszczone w wodzie minerały. Poziom filtracji może sięgać 99% i eliminuje cząsteczki o wielkości od 0,1 do 0,001 μm. Zaletą przemysłowych filtrów odwróconej osmozy jest także możliwość zapewnienia wysokiego przepływu.