Ile miejsca zajmie stacja uzdatniania wody?

Cover imageDzięki stacjom uzdatniania wody zanieczyszczona ciecz sprawnie i szybko zostanie doprowadzona do odpowiedniego stanu. Sprawdź w naszym wpisie, o czym trzeba pamiętać, decydując się na montaż przemysłowej stacji uzdatniania wody oraz jak działają oferowane przez nas urządzenia.

 

Czy stacje uzdatniania wody zajmują dużo miejsca?

Przemysłowe stacje uzdatniania wody zajmują dużo miejsca, dlatego ich montaż warto przewidzieć już na etapie projektowania budynku przedsiębiorstwa lub fabryki. Bardzo często okazuje się, że koniecznym jest wybudowanie dodatkowego pomieszczenia, przeznaczonego na montaż stacji uzdatniania wody. Każde z urządzeń filtracyjnych powinno być bowiem zamontowane w suchym miejscu, o temperaturze powyżej 0°C. Stacja musi posiadać ponadto dostęp do prądu i odpływu kanalizacji. Warto także zdać sobie sprawę, że przemysłowe stacje uzdatniania wody to urządzenia o dość dużych gabarytach, składające się zazwyczaj z butli ciśnieniowej z głowicą sterującą oraz dodatkowego zbiornika na magazynowanie regeneratu. Dlatego należy o nich pomyśleć już na etapie projektowania budynku. Sprawdź, jak działają.

 

Uzdatnianie wody poprzez jej zmiękczanie

Jedną z metod uzdatniania wody, wykorzystywaną w oferowanych przez nas przemysłowych stacjach uzdatniania wody jest jej zmiękczanie, polegające na zastosowaniu zmiękczaczy oraz filtra mechanicznego. Filtr mechaniczny ochroni głowicę sterującą i żywicę jonowymienną urządzenia przed zanieczyszczeniami. Zmiękczanie wody zapobiega tworzeniu się kamienia, powstającego na skutek nasycania wody jonami wapnia oraz magnezu. Urządzenia do zmiękczania wody szczególnie cenią sobie firmy z branży włókienniczej, bowiem woda, wykorzystywana do produkcji ubrań musi być miękka i pozbawiona związków żelaza oraz manganu. Jeśli oba te pierwszaki są obecne, kolor i struktura materiału ulegają pogorszeniu.

 

Odwrócona osmoza sekretem czystej wody

Kolejną metodą oczyszczenia wody jest wykorzystanie procesu odwróconej osmozy. W trakcie procesu następuje transport rozpuszczalnika (wody) przez membranę, przepuszczającą rozpuszczalnik, ale zatrzymującą substancje rozpuszczone, takie jak sole. Odwrócona osmoza jest możliwa dzięki przyłożeniu po stronie stężonego roztworu wysokiego ciśnienia zewnętrznego. Efektem osmozy jest demineralizacja wody oraz oczyszczenie jej z bakterii, wirusów i patogenów. Dlatego dostępne w naszej ofercie stacje uzdatniania wody z odwróconą osmozą chętnie wykorzystywane są w:

  • laboratoriach,
  • szpitalach,
  • kotłowniach,
  • gastronomii,
  • myjniach samochodowych.

We wszystkich wyżej wymienionych zakładach używa się zdemineralizowanej wody o niskim przewodnictwie.

 

Na czym polega działanie filtrów na węglu aktywnym?

Równie popularną metodą oczyszczania wody jest zamontowanie w oferowanych przez nas stacjach jej uzdatniania filtrów na węglu aktywnym, oczyszczających ją z chloru oraz jego związków, a także z różnego rodzaju zanieczyszczeń organicznych. Woda zostaje pozbawiona nieprzyjemnego zapachu i charakterystycznego, żółtego zabarwienia. Stacje uzdatniania wody z filtrami na węglu aktywnym są chętnie wybierane przez przedstawicieli branży spożywczej oraz przetwórstwa żywności, gdzie szczególnie ceni się wodę podwyższonej jakości, pozbawioną utleniaczy, związków zapachowych oraz azotanów.